TRÜ AKADEMİK PERFORMANS VERİ SİSTEMİ (APVS)

APVS, gerçekleştirilen toplantı, eğitim, seminer, tören, fuar ve benzeri tüm etkinlik ve faaliyetlerin kayıt altına alınması, bu etkinliklerin takvim üzerinden takip edilmesi, birimlerde görevli personelin APVS yetkilerinin belirlenmesi ve YÖKSİS üzerindeki akademisyen performans bilgilerinin otomatik alınması ile kurumsal analizlerin oluşturulması sağlanabilmektedir. APVS ile bir araya getirilen bu veriler ile Üniversitemiz Stratejik Plan’da Durum Analizi kapsamında yer bulan Kuruluş İçi Analiz ve Akademik Faaliyetler Analizi basamaklarına da destek olmaktadır.

IMG